IMG-20201118-WA0107 (Medium)
Child abuse. Poor child in slum begging you for help concept for poverty or hunger people,
Black and white portrait of sad pensive older women.
AZR_2432 (Medium)
IMG-20200827-WA0044 (Medium)

יוליע המשנ

אקלא ריאמד !יננע

אקלא ריאמד !יננע

אקלא ריאמד !יננע

אקלא ריאמד !יננע

  • עילוי נשמה
  • ראשון
  • ראשון
  • ראשון
  • ראשון

בתרומה למען הפרויקטים של ישועות רבי מאיר בעל הנס

אתם שותפים מלאים בסיוע ועזרה לנזקקים, הענקת סלי מזון ליתומים ואלמנות, עזרה לניצולי שואה ובנוסף שמכם יוזכר אצל רבי מאיר בעל הנס על ידי מניין אברכים שיערכו תיקון המסוגל לכל הישועות

סיפורי ישועות

אני אמא!

לפני שנה כשחיינו מסגר לסגר ראיתי בפוסטים משתפכים הורים מתלוננים איך הם יעסיקו את הילדים, ובכיתי. תחושת הבדידות הייתה קשה…

אל תפספסו את הישועה בקרוב!

מביאים אליכם את הנס עד הבית, רבני הארגון יעתירו בתפילה עבורכם ויקיימו תיקון מיוחד על פי סודות הקבלה למענכם שיקרעו ויפתחו שערי שמיים בתפילה וזעקה להמתקת כל הדינים, באופן מיידי.